Yanlış-Tedavi-Tazminatı Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış tedavi, tıbbi açıdan malpraktis terimiyle ifade edilmektedir. Bu ifade, doktor nedenli hastaların zarar görmesini ifade eder.

Yanlış Tedavi Tanımlarındaki Farklılık

Dünya Hekimler Birliği ve Türk Tabipler Birliği doktordan kaynaklı yanlış tedavi için fark barındıran tanımlar sunmaktadır. İlkinde hekimin tedavide standartlara uymaması vurgulanmakta diğerinde ise ilgisizlik ve deneyimsizlik öne çıkarılmaktadır. Görüleceği üzere, sadece prosedüre uygunluk değil, hekimlik sorumluluğunu dikkate almama konusuna bağlı olarak da yanlış tedavi tazminatı açılabilmelidir.

Doktor Hatası Durumunda Hangi Davalar Açılır?

İnsanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi, en temel haklardan biridir. Bu konuda sorunlar olduğu zaman tedavi olma hakkı da en temel haklardandır. Tıbbi müdahale yapacak olan hekim de müdahaleleri hatalı ve eksik biçimde yaparsa sonuçları ciddi anlamda kötü olabilir. Çünkü bazı hataların telafisi yoktur. Yanlış tedavi tazminatı ölümle bile sonuçlanan durumlarda kritik öneme sahiptir.

Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası Şartları

Doğru bir bakış açısı olması açısından bir hastaya tıbbi müdahale yapılırken bir miktar risk içermesi nedeniyle izin alınarak işlem yapılır. Hasta yararına olsa da bir ameliyata girmeyi hasta kabul etmezse, doktor zorlama yapamaz. Ayrıca izni olması halinde de tıbbi müdahale konusundaki standartlar dikkate alınmalıdır. Bu standartlara uygun olmayan her türlü doktor uygulaması yanlış tedavi olarak tanımlanacaktır.

Yargıtay ve Danıştay tarafından verilen kararlarda hekim hatası tazminat davası için bazı açıklamalar yapılmıştır.  Buna göre gereken özenin olmadığı alanlardaki hekim uygulamaları hata kapsamında ele alınır. Hastanın tedavisi esnasında oluşan bu durum, doktorun sorumluluğundadır ve hukuksal açıdan temel alınacak olan standart, hekim standartlarıdır.

Hekim standartlarına göre bir hekim, olayları objektif biçimde değerlendirerek kendi tecrübelerinden yola çıkarak, mesleki donanımı, niteliği doğrultusunda hastalara zarar vermeden müdahalede bulunmalıdır.

  • Teşhis aşamasında doğru bir tespit yapmak
  • Tedaviye yönelik uygulamaların doğru biçimde yapılması
  • Uygulama sonrası bakımın yapılması
  • Hastaya durumuyla ilgili aydınlatıcı bilgi verilmesi,
  • Personel yeterliliği konusunda gerekli iş birliklerinin yapılması gerekmektedir.

Bu sıralanan maddelerde hekim kusurlu olursa hukuki açıdan doktor hatası sayılacağı için işlemlere zemin de yaratılır. Örneğin Yargıtay kararına göre tedavi için hiç müdahale yapılmaması da hatadır. Hasta vücudunda bir madde unutulması, yöntemin yanlış olması, ilacın yanlış verilmesi, hatalı iğne gibi maddeler kusur olarak sayılmaktadır. Bu örneklere eklemeler yapılabilir.

 Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Hekim hatasına bağlı tazminat davası açmak için hekimin kusurlu olduğunu gösteren kanıtları mutlaka temin etmek gerekir. Ayrıca ilgili mahkemeye avukatla başvuru yapmak süreci daha sağlıklı şekilde geçirmenizde etkili olacaktır. Bütçeniz yoksa da devletten avukat talep edebilirsiniz. Aşamalarda neler yapılması gerektiği konusunda hazırlıklı şekilde adımlar atabilirsiniz.  Bazı hastalar yanlış tedavi nedeniyle zarar görse bile süreçle uğraşmak istemedikleri için dava açmayabilmektedir. Ancak söz konusu durumun sağlık olduğu dikkate alınmalıdır.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin