Trafik-Kazası-Tazminat-Davasında-Görevli-Mahkeme Trafik Kazası Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Trafik Kazası Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Trafik Kazası Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Trafik kazasında maddi ve manevi zarar gören kişiler için hangi görevli mahkemeye tazminat davaları açabilecekleri oldukça merak edilen konuların başında geliyor.

Trafik kazalarında fiziksel ve maddi zarar gören kişilerin açmak istedikleri maddi ve manevi davaları hangi görevli mahkemelere açabilecekleri oldukça önemlidir. Ülkemizde yapılacak yanlış başvurular nedeniyle tazminat davası süreçlerinin olmasından çok daha fazla uzadığı görülebiliyor. Bu sebeple maddi ve manevi tazminat davası açacak kişilerin yasla olarak bu davalarda görevli mahkemelere başvurmaları gerekiyor.

Ülkemizde yasal genel itibari ile daha güçsüz konumda olan kişileri korumaya yönelik ve güç dengesini sağlamaya yönelik olduğundan açılan maddi ve manevi tazminat taleplerini daha hızlı karar bağlanabilmesi amaçlanıyor.

Yasalara Belirtilen Görevli Mahkemeler

Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan tüm trafik kazaları için mağdur olan kişilerin ya da ölümlü kazalarda onarlın yakınlarının açmak istedikleri maddi ve manevi tazminat davaları için görevli mahkeme yasal olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Bu duruma bir örnek vererek daha net şekilde açıklanırsa İstanbul Beşiktaş ilçesinde olan bir trafik kazası ile ilgili tazminat davası açmak isteyen mağdurun, bu davayı Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerekiyor. Diğer mahkemelere yapılan tüm tazminat davası başvuruları ile yetkisizlikten dolayı reddedilecektir.

Trafik kazası yaralanma ya da ölüm gibi olumsuz durumlarla sonuçlanmışsa, tazminat davası talebinde bulunan kişi işleten, sürücü ya da sadece sigorta şirketine bu tazminat davasını açsın, yasal olarak ve her şartta görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi oluyor. Bunun nedeni olarak ise ölüm ve yaralanma sebebiyle açılan tazminat davalarının yasal dayanağı, Ticaret Kanunu değil, Borçlar Kanunu hükümleri olmasıdır.

Burada istisnai olarak ise yolcu ve yük taşıma işinin ticareti boyutu olması ile farklılaşıyor. Eski ve sonrada değişen yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununda bu istisnai durum belirtiliyor. Bu durumda oluşan kazalarda yaralanma ve ölüm gibi durumlarda mağdur kişilerce açılacak tazminat davalarında ise görevli mahkeme “Ticaret Mahkemeleri” yasal olarak görevli kabul ediliyor.

Trafik Sigorta Şirketlerine Açılan Tazminat Davaları

Ortaya çıkan trafik kazalarında kendi sorumluluklarını yerine getirmediği ya da tam olarak getirmediği düşünülen trafik sigortası şirketleri için açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme olarak ise Asliye Ticaret Mahkemesi yasal olarak görevli mahkeme sayılıyor. Bu değişimin ana nedeni olarak ise sigorta şirketinin sorumluluğu ticari bir işten kaynaklanması olarak ifade ediliyor. Bu sebeple, trafik kazası sonucunda aracın sürücüsü, sahibi ve işleteni ile birlikte aracı sigortalayan sigorta şirketine dava açılmak isteniyor ise tüm sorumlular hakkında Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tazminat davası açılması gerekiyor. Buradaki ayrımı doğru yapmak açılan davanın selameti ve hızlı ilerleyişi için son derece önemli oluyor.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin