Trafik-Kazası-Sebebiyle-Sürekli-İş-Göremezlik-Tazminatı-300x200 Trafik Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

Trafik Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

Trafik kazalarında yaralanan kişilerin çalışma hayatını sürekli etkileyecek fiziki zararlardan dolayı sürekli iş görmezlik tazminat talebi olabiliyor.

Trafik kazalarının sürekli artması ile birlikte yaralanmalı trafik kazalarının da oranında büyük artışlar görülüyor. Bu yaralanmaların bir kısmı kısa süreli ve tedavi sonucu iyileşen yaralanmalar olabileceği gibi kişiyi hayatı boyunca olumsuz etkileyecek yaralanmalarda olabiliyor. Yaralanmalar ile sonuçlanan trafik kazalarının bazılarında yaralanan kişiler sürekli olarak işlerini yapamamaları ya da yeteri kadar yapamadıklarından dolayı gelir kaybı yaşıyorlar. Bu nedenle bu kişiler trafik kazası sebebiyle sürekli iş göremezlik tazminatı almak hakları yasalarca kendilerine tanınıyor. Tazminat taleplerinde mahkemeler yaşanan sürekli gelir kayıplarını hesaplayarak kazada yaralanan kişilerin mağdur olmasının önüne geçiyor.

Çalışma Gücünün Yitirilmesi Durumu

Çalışma gücünün sürekli şekilde yitirilmesi durumunda verilecek tazminatlar 2 hususta ele alınıyor. Bunlar sürekli kısmı iş görmezlik durumu diğeri ise sürekli tam iş görmezlik durumudur. Her iki durumun kendine has özellikleri olup tazminat miktarının belirlenmesinde önemli kriterler olarak ifade ediliyor.

Sürekli kısmi iş görmezlik durumu, trafik kazasında yaralanan kişinin organ eksilmesi veya organ zayıflaması nedeniyle beden gücünün iş gücünü azaltacak derecede azalması durumudur. Bu durumdaki kişi çalışmasını devam ettirse bile, kendi yaş ve fiziki özelliklerindeki kişilerin aynı işi yaptığı ölçüde daha az verim ve daha fazla enerji harcayacağından dolayı, kazançlarında bir azalma olmasa bile harcadığı enerji oranının yükseldiği için sakatlığı oranında yasal tazminat isteme hakkı bulunuyor.

Sürekli tam iş görmezlik durumu ise trafik kazasında yaralanan kişinin beden gücünü tamamı ile yitirmesi durumu olarak ifade ediliyor. Bu kişinin artık çalışması ve bu çalışma ile orantılı kazanç sağlama olanağı bulunmuyor. Bu kişilerin tazminat oranları yüzde yüz oranında hesaplanıyor. Ayrıca bu kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakıcı yardımı gerekmesi durumunda ise tazminat hesaplanırken bakıcı giderleri de bu tazminat oranına ekleniyor.

Tazminat Oranının Tespiti

Sürekli iş göremezlik tazminatı oranının tespiti noktasında trafik kazasında fiziksel zarar gören kişinin çalışma gücünü ne oranda kaybettiği tazminat davalarının sonuçlanmasında ve tazminat oranlarının belirlenmesinde önemli bir hususu oluşturuyor. Çalışma gücünde meydana gelen kayıplar hesap edilirken kişinin zarar gören organı veya beden kısmının türü tazminat hesaplamasında göz önüne alınarak belirli tıbbi kurallara göre bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Çalışma gücünün kaybı sebebiyle meydana gelen zararların tespiti noktasında bütün somut durumlara dikkat edilmesi yanında zarar görenin  kişinin mesleği, yaptığı işin konumu, bu işi yaparken hangi organlarını aktif olarak kullandığı gibi hususlara azami önem verilmesi gerekiyor. Trafik kazası sonucu çalışma gücü kaybolduğuna yönelik beyanlar ve bu beyanlara yönelik tazminat talepleri durumunda, zararın durumunu belirlenmesi noktasında zararın varlığı ve oranının belirlenmesi için yasalarca belirlenen kurumlar devreye giriyor.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin