Trafik-Kazası-Sebebiyle-Sigorta-Şirketinden-Tazminat-Talebi Trafik Kazası Sebebiyle Sigorta Şirketinden Tazminat Talebi
tazminat

Trafik Kazası Sebebiyle Sigorta Şirketinden Tazminat Talebi

Trafik kazasının yaşanmasının ardından ölüm ya da yaralanma, sakatlanma hallerinde bununla ilgili olan tazminat talepleri ilgili sigorta şirketine yapılır.

Trafik kazası sebebiyle sigorta şirketinden tazminat talebi için öncelikle gerekli koşulların sağlanıyor olması gerekir. Bunlar içerisinde gerekli evraklar da yer almakta olup bu evraklar eksiksiz ve doğru bilgileri içerecek şekilde teslim edilmelidir. Evrakların neler olduğu trafik kazası sonucunda yaralanma, sakatlık ya da vefat gibi durumlar meydana gelmesine göre değişmektedir. Bunların her biri için istenecek belgeler değişmektedir. Belgelerin zamanında teslim edilmesi sigorta şirketinden tazminat talebi için önemli etkiye sahiptir. Dolayısıyla belgeler hakkında bilgi sahibi olmakta yarar vardır.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinden Tazminat

Trafik kazasının ardından oluşan maddi zararların karşılanabilmesi için araca ait zorunlu trafik sigortası bulunması gerekir. Bu sigortayı yaptıracak olan kişiler motorlu taşıt işletenler, çekici işletenler, yarış düzenleyenler ve motorlu taşıtlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar olarak ifade edilmiştir. Bu kişilerin yapacakları başvurular sonucunda trafik sigortası araç türlerine göre farklı limitlerde olacak şekillerde tazminat ödemesi yapmaktadır.

Trafik sigortası kapsamında oluşacak zararların karşılanması için bu zarar araçta bulunan kişilere ya da araca veya araçtaki eşyalara yönelik de olabilir. Ancak meydana gelen her zarar sigorta kapsamına girmediğinden dolayı karşılanabilecek zararlar arasında bedensel ve maddi zararlar ile birlikte iş göremezlik tazminatı da sıralanmıştır. Dolayısıyla manevi zararlar sigorta şirketi tazminatları kapsamına girmemektedir.

Trafik Kazasında Tazminat İçin Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik kazasında tazminat için sigorta şirketinin sorumluluğu işletme halinde olan motorlu aracın yol açtığı kazalarda üçüncü kişilerin yaralanması, ölmesi ya da mallarının hasara uğraması sonucunda ortaya çıkan zararları kapsar. Eğer araç işleten ya da sürücüsü yaşanan trafik kazası ile alakalı sorumlu değilse bu durumda sigorta şirketinin de tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır.

Sürücünün yaptırdığı sigorta kapsamında tazminat talebinde bulunulabilmesi için sürücü yakınlarının da başvuruları kabul edilmektedir. Destekten yoksun kalma kapsamına giren bu durum tazminat sürecinde etkilidir. Ancak araç işletenin izniyle aracı kullanan kişi kaza yaptığında sigorta kapsamında işlem yapamamaktadır.

Sigorta Şirketinden Tazminat Talep Edilemeyecek Haller

Trafik kazasında sigorta şirketinden tazminat talep edilemeyecek haller geniş bir içeriğe sahiptir. Buna göre işleten tarafından ileri sürülen tazminat talepleri, manevi tazminat talepleri, motorlu bisikletlerin kullanılmasından dolayı meydana gelen kazalar bunlar arasında yer almaktadır.

Tazminat talep edilemeyen haller içerisinde işletilme halinde olmayan araçlarla meydana gelen kazalar ve buna benzer pek çok madde de bu kapsama girmektedir. Aracın zarar verdiği üçüncü kişilere yapılan tazminat ödemeleri poliçede gösterilen sigorta bedeli ile sınırlı tutulmuştur. Bu sınırın üzerinde kalan zarar söz konusu ise bu durumda araç işleteninin şahsi sorumluluğu devam eder.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin