Trafik-Kazası-Sebebiyle-Geçici-İş-Göremezlik-Tazminatı Trafik Kazası Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Tazminatı
geçici iş görmezlik

Trafik Kazası Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Trafik kazalarında yaralanan kişilerin bu sebeple geçici olarak işlerinden uzaklaşmalarından kaynaklı tazminat alma hakları bulunuyor.

Ülkemizde artan trafik kazalarının çok büyük bir bölümünde çeşitli yaralanmalar ve ölümler görülüyor. Yaralanmalar ile sonuçlanan trafik kazalarının bazılarında yaralanan kişiler geçici olarak işlerini yapamadıkları için gelir kaybına uğruyorlar. Bu sebeple bu kişiler trafik kazası sebebiyle geçici iş göremezlik tazminatı alma hakları bulunuyor. Yapılacak başvurularda mahkemeler geçici gelir kaybının hesap edilerek kazada sorumlu olan kişilerden tahsil edilmesini sağlıyor.

Geçici İş Göremezlik Halinin Sınırları

Geçici iş göremezlik tanımı, sadece tıbbi tedavi süresinin kapsayan bir kavram değildir. Tıbbı tedavi süreci ile birlikte iyileşme süresi de geçici iş görmezlik halinin sınırları arasında yer alıyor. Günümüzde iyileşme süreci tedavi sürecinden çok daha uzun ve maliyetli olabiliyor. Trafik kazalarında oluşan yaralanmalardan kaynaklı iş göremezlik hali şahsın yaptığı işe, mesleğine ve oluşan yaralanmaya göre değişiyor. Bacağı kırılan bir kişi eğer masa başı işinde çalışıyorsa iş göremezlik hali kısa olurken bedeni bir işte çalışan kişi için kırığın tamamen iyileşene kadar iş göremezlik durumu devam ediyor.

Geçici İş Göremezlik Süresinin Belirlenmesi

Geçici iş göremezlik tazminatı davalarında tazminat miktarının belirlenmesinde trafik kazasında yaralanan kişini kişinin mesleği, yaptığı işin hangi özellikleri gerektirdiği, hangi organların bu işi yaparken daha aktif bir şekilde kullanıldığı, işyeri ile evi arasındaki mesafe gibi unsurlar araştırıldıktan sonra karar veriliyor. Geçici iş görmezlik tazminatı belirlenirken geçici iş görmezlik süresi içinde kişinin yoksun kaldığı gelirlerin miktarı ve bu gelirlerden ne kadar süre yoksun kalacağı hususları dikkate alınıyor.  Burada yasalar her 2 tarafından mağdur edilmemesini amaçlıyor. İş göremezlik sorunu yaşayan kişi bir memur ise zaten devletten maaşını alacağı için varsa o süre zarfına ek gelirleri oranında bir tazminat oranı belirleniyor. Bu sebeple mahkemeler tüm bu hususların en güncel ve objektif bir şekilde değerlendirmesi sonucu tazminat oranını belirliyor.

Hangi Durumlarda Geçici İş Göremezlik Tazminatı Talep Ediliyor

Geçici iş göremezlik tazminatını belirlenme aşamasında geçici iş göremezlik sorunu yaşayan kişinin gelir elde eder ya da edebilecek durumda olması gerekiyor. Kişinin fiilen çalışması ya da çalışabilecek durumda olması gerekiyor. Ülkemizde belirtilen Yargıtay kararları doğrultusunda kişinin 18 yaşını doldurmuş yani reşit olması gerekiyor. 18 yaşından küçükler için yasal anlamda gelir elde etme imkanı olmaması nedeniyle iş görmezlik tazminatı talep edemiyor. Fakat 16 yaşını doldurmuş bireylerin i fiilen herhangi bir yerde çırak olarak çalıştığı ispatlanması durumunda ise geçici iş göremediği süre zarfında geçici iş görmezlik tazminatı alma hakkı bulunuyor. Bu tazminat ile diğer tazminatların karşılaştırılmaması gerekiyor. Çünkü yasalarımızda her tazminat durumunun usulleri açıkça belirtiliyor.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin