Trafik-Kazası-Nedeniyle-Tazminat-Davası-Nedir Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir
Trafik kazası tazminat davası

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir?

Son dönemde artan trafik kazaları nedeniyle mağdur olan kişiler trafik kazası nedeniyle tazminat davası hususlarını sıklıkla araştırdıkları görülüyor?

Bu tazminat davaları bir ya da daha fazla motorlu aracın içinde bulunduğu kaza durumunda ortaya çıkan ölüm, yaralanma gibi durumlar ile üçüncü şahıslara ait olan ev, araba, arazi gibi malvarlıklarında oluşan zararların tanzim edilmesi amacıyla açılıyor.  Trafik kazasında zarar gören kişilerin kazada çeşitli derecede kusuru bulunan kişi ve işletmelere karşı açılan tazminat davasına trafik kazası tazminat davası olarak ifade ediliyor. 

Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Davalarda Yasal Süreler

Trafik kazası sebebiyle tazminat davası işlemlerinden önce, dava açma sürecinin yasal olarak başlangıç ve en son başvurusu süreleri oldukça önemlidir. Trafik kazasının olluğu tam tarih ile birlikte tazminat davası zamanaşımı yasal olarak işlemeye başlıyor. Trafik kazalarında zaman aşımı konusunda ortaya çıkan 2 farklı uygulamadan hangisi davacının lehine oluyorsa, trafik kazası zamanaşımı süresi esas alınıyor. Trafik kazasından dolayı zarara uğrayan kişilerin, zararı ve faili öğrendiği yasla tarih zaman aşımının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Zamanaşımı süresi ise 2 yıldır. Kişiler trafik kazası ile ilgili zarar ve failleri ne zaman öğrenirse öğrensin toplam zaman aşımı süresi ise 10 yıl olarak yasalarımızca uygulanıyor.

Trafik Kazalarında Kimler Tazminat Davası Açma Hakkı

Trafik kazasında oluşan yaralanma durumlarında, yaralanan kişilerin kendileri maddi ve manevi tazminat davası açma hakları bulunuyor. Yaralanan kişi yaşayacağı mağduriyetin boyutuna göre çalışma hayatı boyunca yaşayacağı işgücü kaybı nedeniyle maddi tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Trafik kazasında yaralanan kişi ayrıca bu olay nedeniyle yaşayacağı mutsuzluk, huzursuzluk ve üzüntü sebebi ile manevi tazminat açma hakkı bulunuyor. Trafik kazası sonucunda yüksek seviyede bedensel bir yaralanma ortaya çıkmış ise, yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat davası açma hakkı yasalarca veriliyor.

Ölümlü trafik kazalarında tazminat davalarında ölen kişinin yaşadığı zaman zarfında ondan destek alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip oluyor.  Kazada ölen kişi evli ise eşi ve çocuklarına, bekâr ise anne ve babasına yasal olarak kanıt olmaksızın bu dava açma hakkına sahiptir. Kazadan ölen kişilerin nişanlısı, halası, teyzesi gibi yakınları ise trafik kazası nedeniyle tazminat davası açabilmeleri için ölen kişiden yaşarken destek aldığını ispat etmeleri gerekiyor.

Trafik Kazalarında Kimlere Karşı Tazminat Davası Açılabiliyor?

Trafik kazası hukukumuzda haksız fiil kapsamında yer aldığından dolayı, trafik kazası maddi ve manevi tazminat davası haksız fiile karşı sorumlu tutulan kişi ve kurumlara karşı açılabiliyor. Bu doğrultuda trafik kazalarına bizzat karışan kişilerin dışında da tazminat sorumluları olan kişi ve kurumlarda olabiliyor. Trafik kazası sonucunda ortaya çıkan ölüm, yaralama veya maddi zarar durumunda ise bundan etkilenen kişiler maddi ve manevi tazminat davası aracın sahibi, aracın sürücüsü, aracın işleteni ve sigorta şirketine karşı açılabiliyor.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin