Trafik-Kazası-Maddi-ve-Manevi-Tazminat-Davası-Zamanaşımı-Nedir Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı Nedir?
Trafik-Kazası-Maddi-ve-Manevi-Tazminat-Davası-Zamanaşımı-Nedir

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı Nedir?

Trafik kazalarından etkilenen kişilerin açacağı maddi ve manevi tazminat davalarında zaman aşım sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Hukuk sistemimizde birçok dava konusuna olduğu gibi trafik kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında belirli zaman aşımı süreleri bulunuyor. Bu zaman aşımı süreleri aşıldığı takdirde kişinin yasal anlamda hiçbir tazminat hak talebi kalmıyor. Bu sebeple kişilerin bu zaman aşımı sürelerini ve hangi durumlarda zaman aşımı sürelerinin başlayacağı gibi konuları bilmesi gerekiyor.

Ayrıca burada karıştırılmaması gereken en temel nokta zaman aşımının hangi ceza türü için olduğudur. Çünkü tazminat davaları için belirlenen zaman aşımı süreleri ile ceza davaları için belirlenen zaman aşımı süreleri oldukça farklılık gösteriyor. Kişilerin bu farklılıkları göz önüne bulundurarak maddi ve manevi tazminat davalarını zamanında açmaları gerekiyor. Ülkemizdeki birçok mağdur bu süreleri bilmediğinde ve yasal tazminat haklarından haberdar olmadıklarından dolayı maddi ve manevi tazminat dava açılma oranlarının oldukça düşük olduğu görülüyor.

Tazminat Davalarına İlişkin Yasal Zamanaşımı Süreleri

Trafik kazaların olmasından dolayı ortaya çıkan maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla dava açmak isteyen kişilerin yasada belirtilen şartlar ve hususlara göre zamanaşımı süresi kazadan zarar gören kişilerin uğradığı zararı ve kazaya neden olan kişileri öğrendiği resmi tarihten itibaren 2 yıl olarak ön görülüyor. 6098 Sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun 72. maddesinde yasal olarak bu sürenin 2 yıl olduğu hüküm maddeleri bulunuyor. 

Trafik kazası sonucu maddi ve manevi zarar gören kişilerin dava açarak zararlarının maddi ve manevi boyutta tanzim edilmesini isteyen kişileri için yasal süre 2 yıl olarak yer alıyor. Burada ana nokta zarar gören kişilerin zararları ve bu kazadan sorumlu kişiler ile ilgiyi bilgiyi öğrendikleri tarih zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak kabul görüyor. Kişi uğradığı zaman dilimine öğrensin ya da öğrenmesin kazanın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra herhangi bir maddi ya da manevi tazminat davası açma hakkı bulunmuyor.

Tazminat Davalarına İlişkin Yasal Zamanaşımı Sürelerinde İstisnalar

 Yaslarımızda belirlenen trafik kazası tazminat davası zamanaşımı sürelerinin bazı istisnai durumları bulunuyor. Bu istisnai durumu göre eğer kazada sorumlu olan kişilerin trafik kazası ile sonuçlanan eylemi  ceza kanunlarına göre de şu kabul edilme durumudur. Gerçekleşen trafik kazasında oluşan suç için ceza kanunlarında daha uzun bir süre zamanaşımı sınırı belirlenmiş ise tazminat davası açma süresi de ceza kanununda belirtilen süreye göre uzuyor. Bu yasal husus 6098 Sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun 72. maddesinin birinci fıkrasının 2. cümlesinde “Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır” maddesinde açıkça ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde ifade ediliyor.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin