Trafik-Kazası-Geçirdim-Ne-Kadar-Tazminat-Alabilirim Trafik Kazası Geçirdim, Ne Kadar Tazminat Alabilirim
ne kadar tazminat alirim

Trafik Kazası Geçirdim, Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Trafik kazası geçirdim ne kadar tazminat alabilirim diyenler için internet üzerinde çok sayıda açıklayıcı bilgi yer almaktadır.

Günlük yaşamda tek taraflı ya da çift taraflı olarak meydana gelen trafik kazaları ölüm ya da yaralanma gibi sonuçlar doğurur. Bunun neticesinde yaşanan mağduriyeti gidermek için ise maddi ya da manevi tazminat alma hakkı doğar. Ortaya çıkan tazminat ödemeleri ilgili sigorta şirketi tarafından yapılmakta olup bu ödemenin alınabilmesi ve tutarın belirlenmesi için çeşitli özellikler göz önünde bulundurulur.

Maddi ve manevi tazminat için aranan şartlar değişiklik göstermekte olup bunların detayları ile ilgili bilgiye internet üzerinden ulaşılabilir. Eğer trafik kazası ölümle sonuçlandıysa ortaya çıkan sonuçlar daha ciddi olacaktır.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Hakkı

Trafik kazası dolayısıyla bedensel şekilde zarar görenlerin tazminat haklarında dikkat edilecek hususlar ölüme göre farklıdır. Buna göre trafik sigortasından tazminat alabilmek için mağdur olan kişinin yaşı, kazanın ortaya çıkmasında mağdurun kusur derecesi, mağdur tarafından mevzuata uygun şekilde alınmış maluliyet raporu, mağdur tarafından resmi olarak belgelenebilecek gelir dikkate alınır.

Genellikle mağdurun maluliyetini kaza anında tespit etmek son derece zordur. Ancak yaşı ve aylık geliri tespit edilebilir. Mağdurun kusur derecesi ise bazen kazanın hemen ardından tespit edilirken bazen de hukuk ve ceza yargılaması sonucunda daha uzun sürede belirlenebilir.

Tazminat hakkının hesaplanabilmesi için bunların hepsinin genel toplamı alınır. Genellikle ilgili kişinin maluliyetinin tespit edilebilmesi için en az dört en fazla altı aya ihtiyaç duyulabilir. Bu süre zarfında bazı kişiler yalan beyana başvurmayı denemekte olup bu gibi durumlar olumsuz ve ciddi sonuçları beraberinde getirir.

Trafik Kazası Maddi Zarar Tazminatı Gerekli Belgeler

Trafik kazasında maddi tazminat alabilmek için gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Bu belgelerin başında poliçe örneği gelir. Buna ek olarak kaza ile ilgili olarak trafik kazası tespit tutanağı, hasara ait fotoğraflar, ifade ya da görgü tanığı tutanağı, sürücülere ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri, kaza ile alakalı diğer belgeler ve gerekli görülmesi halinde alkol ile eksper raporu istenir.

Yaralanma Ve Ölüm Halinde İstenen Belgeler

Trafik kazasında yaralanma sonrası tazminat alabilmek için trafik kazası tespit tutanağı, yaralının taburcu edildiğini gösteren hastane raporu, makbuz fatura gibi tedavi gider belgeleri ile reçete istenir.

Eğer trafik kazası vefat ile sonuçlanmışsa trafik kazası tespit tutanağı, ölüm muayene raporu, veraset ilamı, aile nüfus kayıt örneği, vefat eden kişinin gelir durumunu ortaya koyan belge, kaza ile alakalı diğer belgeler ve ölen kişiye SGK geliri bağlanmışsa gelirin peşin değerini ifade eden belge istenir. Bu belgeler vefat halinde tazminat için istenecek belgeler olup sakatlık halinde gerekli olan belgeler bunlardan farklılık gösterecektir. 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin