Trafik-Kazalarında-Maddi-Tazminat-Nasıl-Hesaplanır Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?
????????

Günlük yaşamda trafik kazaları sıkça yaşanmakta olup yaralanma ya da ölümle sonuçlanmakta, bunun sonucunda da maddi ya da manevi tazminat hakkı doğmaktadır.

Trafik kazası yaşayanlar genellikle maddi ve manevi tazminat konusunda merak içerisindedir. Ortaya çıkan tazminat hakkı zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmakta olup bu tutar yolculara her koşulda verilir. Sürücülerin alacağını tazminatta ise kusur oranları göz önünde bulundurulur. Trafik kazası maluliyeti hesaplaması olarak geçen bu işlem için aktüerya hesabı yapılır. Bu hesaplama yapılırken çeşitli detaylar göz önünde bulundurulur.

Trafik Kazalarında Aktüerya Hesabı Hesaplaması

Yaşanan kazada tarafların ne derece suçlu olduğu, eğer kaza ölüm ile sonuçlandıysa vefat eden kişini yakınlarının bu durumdan nasıl etkilendiği, kaza nedeniyle yaralanan kişilerin hayatını idame ettirmesi gibi pek çok detay bir araya getirilerek aktüerya hesabı oluşturulur.

İlgili unsurların bir araya getirilerek rapor şeklinde hazırlanmasına ise aktüer adı verilir. Aktüerler oluşturulurken istatistiksel ya da matematiksel yöntemler dikkate alınır. Böylece yaşanan kazanın en tarafsız şekilde değerlendirmesi yapılır.

Trafik Kazalarında Yaralanma Sonucu Maddi Tazminat

Trafik kazasında tazminat tutarı kazanın yaralanma mı yoksa ölümle mi sonuçlandığına göre farklılık gösterir. Eğer kaza sonucu yaralanma varsa bu durumda o kişinin tedavi sürecinin asli raporuna ihtiyaç duyulur. Tazminatın hesaplanabilmesi için bu rapora ihtiyaç vardır. Rapor alınmasının amacı yaralanmanın hangi oranda olduğunu teyit etmektir.

Trafik kazasının ardından ilgili kişi işlerini belirli bir süre yerine getiremiyorsa bu durumda kendisi için geçici iş göremezlik tazminatı verilir. Eğer kaza ile birlikte uzuv kaybı ya da buna benzer kalıcı sorun oluşmuşsa, bu kalıcı sonuç nedeniyle kişi işine devam edemiyorsa veya işini yaparken diğerlerinden daha çok çaba sarf etmesi gerekiyorsa bu durumda sürekli iş göremezlik tazminatı verilir. Çalışılan iş, kişinin bakmaktan sorumlu olduğu kişiler, yaşı, kazadaki haklılık oranı bu tazminatın belirlenmesinde dikkate alınan özellikler arasında yer alır.

Trafik Kazası Ölümlü Maddi Tazminat Hesaplama

Ölümlü trafik kazalarında tazminat belirlenirken ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler belirlenen tazminat tutarından pay alma hakkına sahiptir. Alınacak olan bu tazminatın miktarı ile ilgili ön bilgi edinebilmek için internet üzerinde yer alan tazminat hesaplama araçları kullanılabilir.

Tazminat hesaplama araçları içerisinde kazazedenin cinsiyeti, medeni durumu, çocuk sayısı, yaşı, mesleği, yaklaşık olarak belirtilmiş aylık geliri, kazanın türü yani tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olduğu, kazanın hangi yılda meydana geldiği ve nerede olduğu işaretlenir. Bunların yanı sıra isteğe bağlı olarak kaza konusu da ifade edilebilir. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde yazılmasının ardından gönder sekmesine tıklanarak alınacak maddi tazminat bilgisi ekrana çıkar. Bu tutar tahmini olup net bilgiye sigorta şirketinden ulaşılır.

    Daha Fazla Bilgi Almak İçin