trafik-kazaları Trafik Kazaları Sebebiyle Talep Edilebilecek Tazminatlar
tazminat

Trafik kazaları sebebiyle hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminatlar maddi zararlar, cismani zararlar, destekten yoksun kalma tazminatı olarak üçe ayrılır.

 Maddi zararlar açısından bakacak olursak hak sahipleri araçlarında meydana gelen maddi hasarlarını ve araç değer kayıplarını kusurlu taraftan ve kusurlu tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından kusuru oranında talep edebilir.

Bunun yanı sıra kaza sebebiyle kişilerde meydana gelen sakatlıklar (cismani zarar) için de kişilerin tazminat hakları bulunmaktadır. Trafik kazası yüzünden sürekli sakatlığa uğrayan kişiler maluliyet oranları çerçevesinde sürekli iş göremezlik tazminatı alabilirler. Aynı zamanda bu kişilerde sürekli sakatlığın yanında geçici iş göremezlik, bakıcı gideri ve tedavi gideri gibi diğer tazminat hakları da doğacaktır. Trafik kazası sebebiyle geçici bir süreliğine %100 malul olan (yatarak tedavi gören, tedavisi sebebiyle iş hayatına devam edemeyecek olan vb.) kişiler %100 malul kaldığı süre kadar geçici iş göremezlik tazminatına hak kazanacaktır. Eğer kazalı kişi %100 malul kaldığı dönemde en temel insani ihtiyaçları bir başka kişinin yardımı ile gideriyor ise kısaca üçüncü bir kişinin bakımına muhtaç ise bakıcı giderlerini de kusurlu taraftan talep edebilir. Ayrıca TTK m.1426 hükmü gereği tedavi giderleri de talep edilebilir. Destekten yoksun kalma tazminatı ise trafik kazası sebebiyle meydana gelen ölümlü kazalarda vefat edenin desteğinden yoksun kalacak kişilerin hak kazandığı tazminattır. Vefat edenin anne-babası, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları tazminata hak kazanacaktır.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin