tazminat

Trafik Kazası Geçiren Yayalar Hangi Durumlarda Tazminat Alabilirler

Trafik Kazası Geçiren Yayalar Hangi Durumlarda Tazminat Alabilirler? Yayalar istenmeyen trafik kazasında tazminat alabilmektedir. Bazı durumlarda geçerli olan bu tazminat için istenen belgelerin de ilgili kuruma Trafik Kazası Geçiren Yayalar İçin Tazminat Şartları Kazaya sebebiyet veren kişinin belirlenmesi, trafik kazası geçiren yayaların tazminat alması için en önemli şarttır. Yani bir Devamı…

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı Yanlış tedavi, tıbbi açıdan malpraktis terimiyle ifade edilmektedir. Bu ifade, doktor nedenli hastaların zarar görmesini ifade eder. Yanlış Tedavi Tanımlarındaki Farklılık Dünya Hekimler Birliği ve Türk Tabipler Birliği doktordan kaynaklı yanlış tedavi için fark barındıran tanımlar sunmaktadır. İlkinde hekimin tedavide standartlara uymaması vurgulanmakta diğerinde ise ilgisizlik ve Devamı…

Trafik Kazaları Sebebiyle Talep Edilebilecek Tazminatlar

Trafik kazaları sebebiyle hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminatlar maddi zararlar, cismani zararlar, destekten yoksun kalma tazminatı olarak üçe ayrılır.  Maddi zararlar açısından bakacak olursak hak sahipleri araçlarında meydana gelen maddi hasarlarını ve araç değer kayıplarını kusurlu taraftan ve kusurlu tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından kusuru oranında talep edebilir. Bunun Devamı…

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme Trafik kazasında mağduriyet yaşayan kişilerin en merak ettiği konu hangi yetkili mahkemeye bu trafik kazası tazminat davasının açılabileceği konusu oluyor. Trafik kazaları sonucunda zarar gören kişilerin açmak istedikleri maddi ve manevi trafik kazası tazminat davlarının hangi yetkili mahkemelere açılacağı konusu oldukça önemlidir. Çünkü yanlış Devamı…