trafik kazası

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Günlük yaşamda trafik kazaları sıkça yaşanmakta olup yaralanma ya da ölümle sonuçlanmakta, bunun sonucunda da maddi ya da manevi tazminat hakkı doğmaktadır. Trafik kazası yaşayanlar genellikle maddi ve manevi tazminat konusunda merak içerisindedir. Ortaya çıkan tazminat hakkı zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmakta olup bu tutar yolculara her koşulda verilir. Sürücülerin Devamı…

tazminat

İşgücü Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşgücü kaybı tazminatı alabilmek için bu alana yönelik olarak ifade edilen iki tür uygulama vardır. Bunların her birine yapılan işlemler farklılık gösterebilir. İşgücü kaybı tazminatı konusunda uygulanan ilk yöntem beden gücünde eksilme olan kişinin kazançlarında herhangi bir kayıp yaşanmasa bile bu işi yapan diğer kazançlarına göre iş için daha fazla Devamı…

İş Kazası Tazminatı

Çok sık şekilde görülen iş kazalarında tazminat hakkı bazı durumlarda verilmektedir.  Yasanın ilgili kanunu doğrultusunda iş kazası tazminatı belirlenecektir. Tanım Açısından İş Kazası Tazminat Davası              İş kazası nedeniyle açılan tazminat davası, işçilerin zarar görmesi akabinde başlayan bir süreci işaret eder. İş nedeniyle oluşan bu durum bazen yaralanma bazen de Devamı…

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı Yanlış tedavi, tıbbi açıdan malpraktis terimiyle ifade edilmektedir. Bu ifade, doktor nedenli hastaların zarar görmesini ifade eder. Yanlış Tedavi Tanımlarındaki Farklılık Dünya Hekimler Birliği ve Türk Tabipler Birliği doktordan kaynaklı yanlış tedavi için fark barındıran tanımlar sunmaktadır. İlkinde hekimin tedavide standartlara uymaması vurgulanmakta diğerinde ise ilgisizlik ve Devamı…

Trafik Kazaları Sebebiyle Talep Edilebilecek Tazminatlar

Trafik kazaları sebebiyle hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminatlar maddi zararlar, cismani zararlar, destekten yoksun kalma tazminatı olarak üçe ayrılır.  Maddi zararlar açısından bakacak olursak hak sahipleri araçlarında meydana gelen maddi hasarlarını ve araç değer kayıplarını kusurlu taraftan ve kusurlu tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından kusuru oranında talep edebilir. Bunun Devamı…

Trafik kazası tazminat ödemelerinde hangi belgeler istenir?

Trafik kazası tazminat ödemelerinde istenilen belgeler Maddi Zarar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler Trafik kazası tespit raporuPoliçe örneğiHasara ilişkin fotoğraflarİfade ya da görgü tanığı tutanaklarıSürücülerin yeterlik ve ruhsat fotokopileriKazayla alakalı öteki belgelerGerek görülmesi durumunda eksper ve alkol raporu Bedeni Hasarlarda Gerekli EvraklarYaralanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler Trafik kazası tespit Devamı…

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme Trafik kazasında mağduriyet yaşayan kişilerin en merak ettiği konu hangi yetkili mahkemeye bu trafik kazası tazminat davasının açılabileceği konusu oluyor. Trafik kazaları sonucunda zarar gören kişilerin açmak istedikleri maddi ve manevi trafik kazası tazminat davlarının hangi yetkili mahkemelere açılacağı konusu oldukça önemlidir. Çünkü yanlış Devamı…