İş Kazası Tazminatı

Çok sık şekilde görülen iş kazalarında tazminat hakkı bazı durumlarda verilmektedir.  Yasanın ilgili kanunu doğrultusunda iş kazası tazminatı belirlenecektir. Tanım Açısından İş Kazası Tazminat Davası              İş kazası nedeniyle açılan tazminat davası, işçilerin zarar görmesi akabinde başlayan bir süreci işaret eder. İş nedeniyle oluşan bu durum bazen yaralanma bazen de Devamı…

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı

Yanlış Tedavi Tazminatı Yanlış tedavi, tıbbi açıdan malpraktis terimiyle ifade edilmektedir. Bu ifade, doktor nedenli hastaların zarar görmesini ifade eder. Yanlış Tedavi Tanımlarındaki Farklılık Dünya Hekimler Birliği ve Türk Tabipler Birliği doktordan kaynaklı yanlış tedavi için fark barındıran tanımlar sunmaktadır. İlkinde hekimin tedavide standartlara uymaması vurgulanmakta diğerinde ise ilgisizlik ve Devamı…

Trafik Kazaları Sebebiyle Talep Edilebilecek Tazminatlar

Trafik kazaları sebebiyle hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminatlar maddi zararlar, cismani zararlar, destekten yoksun kalma tazminatı olarak üçe ayrılır.  Maddi zararlar açısından bakacak olursak hak sahipleri araçlarında meydana gelen maddi hasarlarını ve araç değer kayıplarını kusurlu taraftan ve kusurlu tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından kusuru oranında talep edebilir. Bunun Devamı…

Trafik kazası tazminat ödemelerinde hangi belgeler istenir?

Trafik kazası tazminat ödemelerinde istenilen belgeler Maddi Zarar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler Trafik kazası tespit raporuPoliçe örneğiHasara ilişkin fotoğraflarİfade ya da görgü tanığı tutanaklarıSürücülerin yeterlik ve ruhsat fotokopileriKazayla alakalı öteki belgelerGerek görülmesi durumunda eksper ve alkol raporu Bedeni Hasarlarda Gerekli EvraklarYaralanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler Trafik kazası tespit Devamı…